Cửa hàng Rượu Quê – Rượu Nếp – Rượu Gạo

Rượu Kim Sơn 24h – Nơi chưng cất, ngâm ủ các loại rượu quê thơm ngon nổi tiếng, đặc biệt là sản phẩm rượu Kim Sơn gồm nhiều loại nồng độ khác nhau phù hợp với khả năng thích nghi với rượu của từng người.
Các sản phẩm chủ yếu do chúng tôi cung cấp gồm có: rượu quê Kim Sơn, rượu gạo, rượu nếp cái hoa vàng,  đặc sản rượu của nhiều vùng miền trên khắp cả nước. Ngoài việc ngâm ủ, chưng cất rượu thì Rượu Kim Sơn 24h mới nhập thêm các sản phẩm đặc sản rượu khác như: rượu Cần Hòa Bình, rượu chuối(dân tộc Hòa Bình), rượu gạo Hòa Bình, các loại men thuốc bắc do người dân tộc tự chế biến từ các loại thuốc quý hiếm lấy trên rừng núi.